Feeste en Feesteworp

Tweejaarlijks trekt sedert 1958 de FEESTEWORPSTOET door het Avelgemse centrum.
Historisch situeert de oorsprong van deze Feesteworp zich op het einde van de 19de eeuw.
De jaarmarkt en de winterfoor op de eerste zondag van november waren een belangrijk evenement voor de landelijke Scheldestreek. Van heinde en verre kwam men naar de laatste jaarmarkt voor de winter afgezakt om er zich te bevoorraden.

Stijn Streuvels, ooit zelf organisator van verschillende Avelgemse stoeten, omschreef de Avelgemse ‘Winterfeeste’ als "de merkweerdigste gebeurtenis van het heele jaar die hij met verlangen zag naderen en met koortsig geduld afwachtte". Indrukken van de Winterfeeste verwerkte hij onder andere in de novelle ‘In de wijde wereld’ uit de bundel ‘Dodendans’.
Nu ruim 100 jaar later zijn de "liedjesmakers, wonderdokters, kunstenmakers en goochelaars" van toen er niet meer bij.
Maar de ‘Winterfeeste’ is er nog altijd ... Levendiger dan ooit.
De volgende editie vindt plaats op zondag 3 november 2019!

Aan de basis van deze stoet ligt een gebruik van voor de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam de plattelandsbevolking uit de ruime omgeving naar Avelgem om er zijn winterinkopen te doen. Men nam de gelegenheid te baat om zich nog eens duchtig uit te leven vooraleer de lange winteravonden aanbraken.
Voor de thuisblijvers nam men steevast een stuk peperkoek – ‘pain d'epices of pennepisse’ mee naar huis. Zo kreeg dit lang versblijvend gebak al snel de naam ‘Feeste’ toebedeeld.

In 1958 werd de stoet voor het eerst georganiseerd om de commerciële aantrekkelijkheid van Avelgem te bevorderen, de oude feestetraditie werd omgesmeed tot een heuse feesteworpstoet waarop honderden stukken feeste in de massa te grabbel werden gegooid.

Sedert 1985 werd het initiatief overgenomen door een gemeentelijk Feesteworpcomité, die er meer de plaatselijke verenigingen bij betrok. Dankzij de financiële inbreng van het Gemeentebestuur en lokale sponsors wordt de Feesteworp volledig gratis aan de bezoekers aangeboden.

Naast de vele diverse Avelgemse verenigingen, nemen ook een tiental harmonieën, showbands, volksdansgroepen, enz. aan deel.

De traditionele Feesteworpwagen sluit de stoet. Van op deze wagen worden meer dan 20.000 stukken ‘Feeste’ in de massa gegooid.

Op zondagavond wordt het feestweekend afgesloten met een indrukwekkend slotspektakel op het evenemententerrein van Spikkerelle.